Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Trang để kiểm tra trạng thái kích hoạt của máy tại chính hãng Apple: Bạn gõ imei hoặc serial của sản phẩm vào trang này: https://selfsolve.apple.com/agreement Warranty Đã kích hoạt: Là máy mới 100%, nhưng đã được kích hoạt trên hệ thống của Apple tại địa chỉ của hãng Chưa kích hoạt: Là máy mới 100%, chưa kích hoạt trên hệ thống của Apple.